Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Lãnh đạo huyện Ngọc Lặc động viên cán bộ, công nhân trên công trường khắc phục sự cố kênh Bắc

°