Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Ủy ban MTTQ thành phố Thanh Hóa: Trao tiền hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

°