Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Ngọc Lặc: Khởi động lại thành lập khu cách ly tập trung ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh Covid -19

°