Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Ban CHQS huyện thăm, chúc tết và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và Anh hùng LLVT trên địa bàn huyện

°