Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Bàn giao nhà “Chữ thập đỏ” cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vân Am

°