Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Huyện ủy Ngọc Lặc tổ chức gặp mặt nguyên các đồng chí lãnh đạo huyện đã nghỉ chế độ qua các thời kỳ

°