Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Huyện Ngọc Lặc: khẩn trương truy vết các đối tượng tiếpcúc gần(F1,F2) với bệnh nhân BN2240

°