Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Hướng dẫn thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử ĐBQH khoá XV, đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII

°