Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Lễ công bố Quyết định: thành lập Đảng bộ trường THPT dân tộc Nội trú Ngọc Lặc

°