Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Xã Cao Thịnh, khẩn trương vây ổ dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò

°