Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Công bố Quyết định công nhận thôn Ngọc Tân đạt chuẩn nông thôn mới

°