Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Huyện Ngọc Lăc đảm bảo tiến độ, bàn giao mặt bằng sạch cho các chủ đầu tư

°