Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Ban Chỉ huy Quân sự trao 10 tấn xi măng hỗ trợ xây dựng NTM tại thôn Minh Xuân xã Ngọc Trung

°