Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Công bố Quyết định đạt chuẩn NTM năm 2020 làng Chù, xã Cao Ngọc

°