Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Làng Lương Ngô xã Thạch Lập tổ chức Lễ đón nhận thôn đạt chuẩn NTM

°