Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc


Lãnh đạo huyện thăm và động viên cán bộ, giám thị tại các điểm thi tốt nghiệp THPT

°