Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc


Phó Chủ tịch UBND huyện thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại các xã Đồng Thịnh, Quang Trung

°