HĐND xã Ngọc Khê tổ chức kỳ họp lần thứ VIII, khóa XIX

°