Khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí tại xã Thạch Lập và Cao Thịnh

°