Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
334 người đã bình chọn
1122 người đang online


LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN NGỌC LẶC TRAO QUÀ CHO ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN, CNVCLĐ CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

°