Hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị 05 CTTW các huyện khu vực miền núi

°