Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
348 người đã bình chọn
2454 người đang online


HUYỆN UỶ NGỌC LẶC SƠ KẾT, TỔNG KẾT THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN

°