Xã Ngọc khê tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện bơi và phòng chống đuối nước năm 2019

°