Hội nghị đại biểu HĐND huyện khóa XIX tiếp xúc cử tri Thị trấn Ngọc Lặc

°