Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
348 người đã bình chọn
3030 người đang online


ĐỒNG CHÍ PHẠM VĂN ĐẠT, PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN THĂM TẶNG QUÀ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH TẠI XÃ KIÊN THỌ

°