Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
361 người đã bình chọn
1266 người đang online


PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY LẠI THẾ NGUYÊN LÀM VIỆC VỚI BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY NGỌC LẶC

°