Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
361 người đã bình chọn
1285 người đang online


LÃNH ĐẠO BCH QUÂN SỰ HUYỆN ĐI KIỂM TRA CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN VÀ ĐỘNG VIÊN LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN NĂM THỨ NHẤT

°