Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc


Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch lợn Châu Phi tại huyện Ngọc Lặc

°