Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc


Huyện Ngọc Lặc: khẩn trương truy vết các đối tượng tiếpcúc gần(F1,F2) với bệnh nhân BN2240

°