Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

  • Từ mồng 3 Tết cho đến gần hết tháng Giêng hằng năm, các bản Mường của huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) luôn rộn ràng với lễ hội khai xuân.

°