Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

/portal/Pages/Covid-19.aspx
/portal/Pages/Thong-bao.aspx
https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/
https://www.90namdangbothanhhoa.vn/

Hội nghị triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2/2020,... (17/09/2020)

Sáng ngày 16/9/2020, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020 và triển khai phương án sản xuất vụ đông năm 2020-2021. Đồng chí Phạm Văn...

°