Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
328 người đã bình chọn
2016 người đang online
  • Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện về việc chuyển tài liệu phục vụ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XX, Văn phòng HĐND&UBND huyện kính chuyển đến các vị đại biểu các tài liệu sau:

  • Danh mục tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX gồm 04 loại văn bản sau: (1) Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh 10 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2022; (2) Báo cáo Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri toàn huyện gửi đến kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Ngọc Lặc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; (3) Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; (4) Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trước kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX. Chi tiết kèm theo các link dưới đây:

1 
°