Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
348 người đã bình chọn
3069 người đang online

Danh mục tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 21 - 11 - 2022
100%

Danh mục tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX gồm 04 loại văn bản sau: (1) Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh 10 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2022; (2) Báo cáo Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri toàn huyện gửi đến kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Ngọc Lặc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; (3) Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; (4) Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trước kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX. Chi tiết kèm theo các link dưới đây:

(1) Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh 10 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2022: Tại đây.PDF

(2) Báo cáo Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri toàn huyện gửi đến kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Ngọc Lặc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026:Tại đây.pdf

(3) Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026: Tại đây.docx

(4) Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trước kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX: Tại đây.pdf

<

Tin mới nhất

Tài liệu phục vụ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 17, HĐND huyện khóa XX(13/11/2023 3:16 CH)

Tài liệu phục vụ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa XX(02/06/2023 2:35 CH)

Danh mục tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9, HĐND huyện...(21/11/2022 9:13 SA)

°