Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Thảo luận Chương trình Phát triển đô thị Ngọc Lặc đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV và trở thành Thị xã trước năm 2020.

Đăng ngày 23 - 02 - 2016
100%

Chiều ngày 22/02/2016, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị thảo luận lấy ý kiến đóng góp vào chương trình phát triển đô thị Ngọc Lặc đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV và trở thành Thị xã trước năm 2020. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị.

Chương trình Phát triển đô thị Ngọc Lặc đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV và trở thành Thị xã 

Tại hội nghị, đại diện cho đơn vị tư vấn lập quy hoạch đã trình bày về các tiêu chí đánh giá, các thang điểm cần đạt và mức độ các tiêu chí đã đạt của đô thị Ngọc Lặc. Với quan điểm và mục tiêu phát triển đô thị dựa trên điều kiện thự tế phát triển đô thị, trên cơ sở quy hoạch tổng thể xã hội, quy hoạch chung xây dựng đô thị và các định hướng, chiến lược phát triển đã được phê duyệt cần lựa chọn các nội dung ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2016-2020. Đánh gía thực trạng đầu tư xây dựng và phát triển đô thị của đô thị Ngọc Lặc và khu vực mở rộng theo các tiêu chuẩn đô thị, hoạch định chương trình kế hoạch phát triển đô thị Ngọc Lặc và khu vực mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV giai đoạn 2016- 2017, thành lập Thị xã giai đoạn 2018- 2019. xác định nhu cầu đầu tư và nguồn vốn đầu tư phát triển đô thị theo các nhiệm vụ và giải pháp của chương trình; khái quát và tính toán tổng vốn và phân kỳ đầu tư. Đánh giá thực trạng phát triển các tiêu chuẩn phân loại đô thị. Theo đánh giá tổng hợp đến thời điểm hiện tại đạt 67,08/100 điểm, chưa đạt yêu cầu tối thiểu là 70 điểm (Tuy nhiên do thời gian đánh giá và tổng hợp số liệu tại bảng đánh giá hiện tại đang tính từ trước 3 năm hiện tại 2012-2014).

Hội nghị đã được nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu đóng góp vào bản quy hoạch

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến chương trình phát triển đô thị Ngọc Lặc đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV và trở thành Thị xã trước năm 2020, các ý kiến đều cho rằng, các tiêu chí đánh giá như trên cần được xem xét và đánh giá lại, chọn thời điểm đánh giá phù hợp và dựa trên các tiêu chí đánh giá huyện Ngọc Lặc cần khắc phục và xây dựng phương án để đạt các điểm theo bộ tiêu chí đánh giá đô thị.

Đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy , Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã yêu cầu đơn vị tư vấn lập quy hoạch, cần tiếp thu các ý kiến đóng góp thảo luận để chỉnh sửa cho phù hợp. Đồng chí cũng yêu cầu đơn vị lập quy hoạch quan tâm đến thời điểm lấy số liệu đánh giá và khu vực đánh giá các tiêu chí theo tiêu chuẩn một cách xác thực cụ thể hơn nữa để phần đánh giá đúng các tiêu chuẩn đạt và chưa đạt để huyện có hướng phấn đấu trong tương lai. Các phòng ban chuyên môn Ủy ban nhân dân huyện cần phối hợp với đơn vị tư vấn để đẩy mạnh quyết tâm xây dựng đô thị loại IV và trở thành Thị xã trước năm 2020.

 

<

Tin mới nhất

Hội nghị Báo cáo nhiệm vụ lập quy hoạch, xây dựng vùng huyện Ngọc Lặc đến năm 2040(17/12/2019 4:06 CH)

Hội nghị Báo cáo nhiệm vụ lập quy hoạch, xây dựng vùng huyện Ngọc Lặc đến năm 2040(17/04/2019 4:05 CH)

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hoá(28/11/2017 4:12 CH)

Thanh Hóa: Thị trấn Ngọc Lặc được công nhận đạt chuẩn đô thị loại IV(20/03/2017 1:55 CH)

Thị trấn Ngọc Lặc mở rộng đạt chuẩn đô thị loại IV(02/03/2017 8:00 SA)

Đoàn công tác bộ xây dựng về kiểm tra Thực trạng và thẩm định phát triển đô thị loại 4 tại Ngọc Lặc(16/02/2017 4:22 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn tiếp và làm việc với đoàn công tác của cơ quan Phát triển...(01/06/2016 8:53 SA)

°