Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Hội nghị UBND huyện kỳ tháng 11/2019

Đăng ngày 22 - 11 - 2019
100%

Sáng ngày 21/11/2019, Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc tổ chức kỳ họp thường kỳ tháng 11 năm 2019. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khai mạc và chủ trì kỳ họp. Tham dự phiên họp có Thường trực HĐND huyện; các Phó Chủ tịch UBND huyện; Ủy viên UBND huyện; lãnh đạo UB MTTQ và các đoàn thể huyện; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp huyện; các cán bộ phụ trách xã; lãnh đạo các xã, thị trấn cũng về dự đông đủ.

Toàn cảnh kỳ họp tháng 11/2019, UBND huyện Ngọc Lặc

Tại kỳ họp thông qua báo cáo về: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2019; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Báo cáo ước thực hiện thu ngân sách nhà nước tại địa bàn, thu, chi ngân sách huyện, xã năm 2019. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, hội đồng nhân dân huyện khóa 19.  Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020 và một số báo cáo quan trọng khác.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 từ đó nêu lên những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế, đồng thời đề xuất một số giải pháp để thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020.  

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Xong được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự giúp đỡ của các sở, ban ngành cấp tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của các ngành, đoàn thể và nhân dân nên kinh tế xã hội của huyện tiếp tục sự chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh, Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Trong 28 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết HĐND huyện có 14 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch, 9 chỉ tiêu đạt kế hoạch.

Tổng giá trị sản xuất ước đạt 14,1%. Trong đó, ngành nông lâm thủy sản tăng 4,9 %, ngành công nghiệp xây dựng tăng 16,7%, các ngành dịch vụ tăng 17,8%. Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực. Các ngành dịch vụ, thương mại chiếm 47,6% tăng 2,8% so với năm 2018. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 36 triệu đồng/năm, tăng 3,8 triệu so với năm 2018. Sản xuất nông lâm, thủy sản đi bị ảnh hưởng và thiệt hại do thiên tai xong vẫn giữ được ổn định. Giá trị sản xuất toàn ngành (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 1.867 tỷ đồng đạt 98,9% kế hoạch tăng 5,1% so với năm 2018.

Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện đạt 20.140,7ha đạt 98,7% kế hoạch giảm 2,5% so với cùng kỳ. Toàn huyện đã chuyển đổi 31,6ha đất trồng lúa, 800,3ha trồng mía, 81,4 ha trồng sắn, 296,8ha trồng ngô kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế cao như vải không hạt, Bơ Isarel. Tổng sản lượng lương thực năm 2019 ước đạt 58.465 tấn đạt 97,4% kế hoạch giảm so với cùng kỳ 2018.

Tổng đàn trâu, bò giảm, tổng đàn lợn, gia cầm tăng so với cùng kỳ. Toàn huyện đã hoàn thành công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm năm 2019. Trồng rừng tập trung ước đạt 860,9 vượt 23% kế hoạch năm và tăng 7,2% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện, ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các xã và huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Toàn huyện thành lập mới 6 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp nâng tổng số HTX trong toàn huyện lên 22, đã có 9 trang trại được  cấp giấy chứng nhận,  Cứng hóa được 63,4km đường giao thông, xây mới 3,2km đường mương thoát nước, nâng cấp 18 công trình hồ đập, xây mới 8 trạm biến áp, lắp đặt mới lắp đặt mới 55,8km đường điện chiếu sáng công cộng. Xây mới và nâng cấp 8 khuôn viên nhà văn hoá. Tổng kinh phí xây dựng NTM ước thực hiện 360,074 tỷ đồng.  Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 2.087 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Có 125 công trình đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước được thực hiện. Tình hình thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa trên địa bàn cơ bản ổn định. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 85,6 tỷ đồng đồng. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường tiếp tục được tăng cường. Trong năm đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được 400 hồ sơ, đến nay đã in 20.005 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân. Hoạt động văn hóa thông tin đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện quan trọng. Các nhà trường tiếp tục duy trì nền nếp dạy học và học theo kế hoạch năm học. Kết quả giáo dục Ngọc Lặc đứng trong top đầu của 11 huyện miền núi và có nhiều thành tích nổi bật trong tham gia thi học sinh giỏi các cấp. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêm chủng mở rộng, công tác phòng chống dịch bệnh tiếp tục được quan tâm thực hiện. Đã tổ chức lễ phát động “tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019”. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công. Trong năm đã giải quyết việc làm mới được 2350 lao động. 

 Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện biểu dương ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2019, ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đồng chí vào các báo cáo. Đồng chí khẳng định, năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016- 2020, là năm tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Vì vậy bên cạnh những thuận lợi, việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Để thực hiện được các chỉ tiêu mục tiêu năm 2020 cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho sản xuất phát triển, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa vốn đầu tư cho phát triển. Thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, khai thác hiệu quả các nguồn thu từ quỹ đất tạo nguồn cho đầu tư phát triển. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai. Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng. Đồng chí cũng định hướng một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới như: huyện cần tập trung công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đặc biệt là dịch tả Châu Phi vừa qua. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình, tiến độ dự án đầu tư. Tăng cường nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh, giải quyết kịp thời các đề xuất kiến nghị tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đặc biệt là cụm công nghiệp. Quan tâm đến đời sống nhân dân đặc biệt là các gia đình khó khăn… Yêu cầu Văn phòng tổng hợp ý kiến thảo luận để hoàn chỉnh các báo cáo.

<

Tin mới nhất

Huyện đoàn Ngọc Lặc sơ kết 6 tháng đầu năm 2019(08/07/2020 3:33 CH)

Đảng bộ huyện Ngọc Lặc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa vi phạm(06/07/2020 10:48 SA)

HĐND huyện Ngọc Lặc làm tốt chức năng giám sát(06/07/2020 10:45 SA)

Hội nghị trực tuyến: Bồi dưỡng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ...(06/07/2020 10:31 SA)

Huyện Ngọc Lặc hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025(06/07/2020 10:14 SA)

Đại hội Đảng bộ cơ quan Dân Đảng lần thứ XXV(30/06/2020 10:06 SA)

Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Ngọc Lặc tổ chức Đại hội lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025.(30/06/2020 9:53 SA)

°