Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Ban Thường vụ Huyện ủy khoá XXIII tổ chức kỳ họp tháng 11/2019

Đăng ngày 02 - 12 - 2019
100%

Sáng ngày 27/11, BTV Huyện ủy tổ chức kỳ họp tháng 11/2019. Đồng chí Ngô Tiến Ngọc, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc khai mạc và chủ trì kỳ họp. Dự tại kỳ họp có các phòng ban chuyên môn UBND huyện, lãnh đạo MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện.

Toàn cảnh kỳ họp tháng 11, Ban Thường vụ Huyện ủy

Các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự nỗ lực của các ngành, đoàn thể, cùng với sự cố gắng khắc phục khó khăn của nhân dân các dân tộc trong huyện, tình hình kinh tế xã hội trong huyện vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền vệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm củng cố.

Ban chấp hành, BTV Huyện ủy thực hiện nghiêm quy chế làm việc và chương trình công tác đề ra. Đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết như: Nghị quyết số 37 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã; Nghị quyết số 39 về nâng cao hiệu quả quản lý khai thác sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế… BTV Huyện ủy đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và các Chỉ thị, Kết luận, hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị của huyện như: hướng dẫn ra soát, bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025…

Về công tác lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội đã đạt được kết quả như sau:

Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 14,09%, trong đó, nông, lâm, thủy sản tăng 4,89%; công nghiệp, xây dựng tăng 16,74%; các ngành dịch vụ tăng 17,8%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 25,31%, giảm 2,92%; ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 27,05%, Tăng 0,1%; ngành dịch vụ, thương mại chiếm 47,64%, tăng 2,82% so với năm 2018. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 36,04 triệu đồng, tăng 3,84 triệu đồng so với năm 2018. Thành lập mới được 40 doanh nghiệp. Sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển ổn định; Giá trị sản xuất toàn ngành (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 1.867 tỷ đồng đạt 98,9% kế hoạch tăng 5,1% so với năm 2018.

Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện đạt 20.140,7ha đạt 98,7% kế hoạch giảm 2,5% so với cùng kỳ. Toàn huyện đã chuyển đổi 31,6ha đất trồng lúa, 800,3ha trồng mía, 81,4 ha trồng sắn, 296,8ha trồng ngô kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế cao như vải không hạt, Bơ Isarel. Tổng sản lượng lương thực năm 2019 ước đạt 58.465 tấn đạt 97,4% kế hoạch giảm so với cùng kỳ 2018.

Tổng đàn trâu, bò giảm, tổng đàn lợn, gia cầm tăng so với cùng kỳ. Toàn huyện đã hoàn thành công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm năm 2019. Trồng rừng tập trung ước đạt 860,9 vượt 23% kế hoạch năm và tăng 7,2% so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các xã và huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Toàn huyện thành lập mới 6 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp nâng tổng số HTX trong toàn huyện lên 22, đã có 9 trang trại được  cấp giấy chứng nhận, Cứng hóa được 63,4km đường giao thông, xây mới 3,2km đường mương thoát nước, nâng cấp 18 công trình hồ đập, xây mới 8 trạm biến áp, lắp đặt mới lắp đặt mới 55,8km đường điện chiếu sáng công cộng. Xây mới và nâng cấp 8 khuôn viên nhà văn hoá. Tổng kinh phí xây dựng NTM ước thực hiện 360.074 tỷ đồng.  Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh năm 2010 ước đạt 2.087 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Có 125 công trình đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước được thực hiện. Tình hình thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa trên địa bàn cơ bản ổn định. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 85,6 tỷ đồng đồng. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường tiếp tục được tăng cường. Trong năm đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được 400 hồ sơ, đến nay đã in 20.005 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân. Hoạt động văn hóa thông tin đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện quan trọng. Các nhà trường tiếp tục duy trì nền nếp dạy học và học theo kế hoạch năm học. Kết quả giáo dục Ngọc Lặc đứng trong top đầu của 11 huyện miền núi và có nhiều thành tích nổi bật trong tham gia thi học sinh giỏi các cấp. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêm chủng mở rộng, công tác phòng chống dịch bệnh tiếp tục được quan tâm thực hiện. Đã tổ chức lễ phát động “tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019”. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công. Trong năm đã giải quyết việc làm mới được 2.350 lao động. 

Công tác xây dựng đảng tiếp tục được quan tâm, các cấp ủy đảng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ đến cán bộ, đảng viên và nhân dân theo kế hoạch. Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận. Hoạt động của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tiếp tục phát huy được hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước và chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019 theo kế hoạch. Hoạt động của ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể luôn bám sát nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, phối hợp cùng chính quyền đẩy mạnh công tác vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng tổ chức hội.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Ngô Tiến Ngọc, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc yêu cầu Văn phòng Huyện ủy cần tiếp thu các ý kiến thảo luận tại kỳ họp để bổ sung hoàn chỉnh báo cáo để chuẩn bị trình trong hội nghị BCH sắp tới. Đặc biệt, cần chỉ ra những tồn tại hạn chế và nguyên nhân để có hướng khắc phục kịp thời. Năm 2020, tập trung lãnh đạo chỉ đạo nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho nhân dân gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng đô thị, tập trung lãnh đạo chỉ đạo nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho nhân dân gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng đô thị, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 14,2% trở lên. Đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020- 2025. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cùng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

<

Tin mới nhất

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khoá II năm 2021(28/07/2021 9:33 SA)

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận Chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khoá II năm 2021(22/07/2021 8:26 CH)

Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026 Hội Người cao tuổi huyện Ngọc Lặc(22/07/2021 8:22 CH)

Sơ kết công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021(21/07/2021 10:25 SA)

Tòa án nhân dân huyện Ngọc Lặc: Tổng kết công tác Hội thẩm Nhân dân, nhiệm kỳ 2016- 2021 và bầu...(21/07/2021 10:21 SA)

Hội Khuyến học huyện tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026(21/07/2021 10:11 SA)

Ra mắt mô hình điểm “Chính quyền cơ sở dân vận khéo” tại xã Ngọc Sơn(15/07/2021 11:44 SA)

°