Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ chính trị khóa XII và kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp -nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng ngày 02 - 12 - 2019
100%

Ngày 29 tháng 11 năm 2019, Huy ện ủy Ngọc Lặc tổ chức Hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị số 35- CT/TW của Bộ chính trị khóa XII và kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Dự hội nghị có đồng chí: Ngô Tiến Ngọc, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy; đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, huyện, bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc, bí thư, chủ tịch UBND các xã, thị trấn…

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng",Cũng tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Huyện Ngọc Thị Bách triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện về tổ chức Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Ban tổ chức về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Ngọc Lặc khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Theo kế hoạch, đối với cấp huyện sẽ thành các tiểu ban giúp việc và tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện, tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban tổ chức. Đối với cấp ủy trực thuộc huyện, căn cứ vào tình hình thực tế của từng đảng bộ, cấp ủy xem xét, quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảm bảo cơ cấu, thành phần tham gia. Đối với đảng bộ xã, thị trấn, căn cứ vào tình hình thực tế hướng dẫn số lượng, cơ cấu các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội. Đối với các tổ chức cơ sở đảng khác, cấp ủy phân công nhiệm vụ giúp việc, chuẩn bị và tổ chức đại hội. Đại hội đảng bộ các cấp thực hiện 04 nội dung: Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp, bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Đ/c Ngô Tiến Ngọc, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Ngô Tiến Ngọc, khẳng định đây là hội nghị quan trọng, là bước chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trước mắt, các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội của huyện khẩn trương xây dựng kế hoạch, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để triển khai nhiệm vụ của tiểu ban, cấp ủy cấp huyện và cơ sở thành lập các tiểu ban giúp việc và chuẩn bị kế hoạch tổ chức đại hội của cấp mình. Chỉ đạo các tiểu ban xây dựng kế hoạch, quy chế làm việc, thành lập tổ giúp việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để triển khai công việc kịp thời. Cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng văn kiện đại hội đảm bảo bài bản, công phu, đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, chỉ rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan, xây dựng giải pháp thiết thực, khả thi trong nhiệm kỳ tới. Báo cáo phải cân đối hài hòa giữa nội dung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Cùng với báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, ban thường vụ phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua. Về dự thảo nghị quyết đại hội phải căn cứ báo cáo chính trị xác định định hướng, nội dung cơ bản, quan trọng để đảng viên đóng góp ý kiến và đại hội thảo luận, quyết định. Về công tác nhân sự: Phải đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ, trực tiếp là cấp ủy; lựa chọn vào cấp ủy khóa mới những cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, Quy định, Quy chế của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch. Các cấp ủy phải lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo tất cả các nội dung của đại hội. 

Việc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã giúp cán bộ chủ chốt toàn huyện kịp thời nắm được tinh thần và nội dung các văn bản, chỉ đạo mới của Trung ương và Tỉnh ủy; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân…

<

Tin mới nhất

Huyện đoàn Ngọc Lặc sơ kết 6 tháng đầu năm 2019(08/07/2020 3:33 CH)

Đảng bộ huyện Ngọc Lặc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa vi phạm(06/07/2020 10:48 SA)

HĐND huyện Ngọc Lặc làm tốt chức năng giám sát(06/07/2020 10:45 SA)

Hội nghị trực tuyến: Bồi dưỡng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ...(06/07/2020 10:31 SA)

Huyện Ngọc Lặc hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025(06/07/2020 10:14 SA)

Đại hội Đảng bộ cơ quan Dân Đảng lần thứ XXV(30/06/2020 10:06 SA)

Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Ngọc Lặc tổ chức Đại hội lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025.(30/06/2020 9:53 SA)

°