Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Giao ban công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đăng ngày 14 - 02 - 2020
100%

Ngày 13/2. Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 -2025. Đồng chí Ngô Tiến Ngọc. Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khai mạc và chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Tới thời điểm hiện tại các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở đã ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị 35-CT/TW và tổ chức Đại hội cấp mình. 27/28 Đảng bộ cơ sở đã thành lập các tiểu ban Đại hội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên các tiểu ban; Nhiệm kỳ 2020 – 2025 có 14/28 Đảng bộ tổ chức Đại hộ Đại biểu, các Đảng bộ còn lại tổ chức đại hội đảng viên. Số lượng đại biểu dự đại hội thấp nhất là 120 đại biểu, cao nhất là Đảng bộ thị trấn Ngọc Lặc 200 đại biểu. Các đơn vị tổ chức đại hội đại biểu đã thực hiện việc phân bổ xong đại biểu cho các Chi bộ trực thuộc để tổ chức Đại hội Chi bộ theo kế hoạch. Các đảng bộ đã xây dựng xong dự thảo đề cương báo cáo chính trị và sẽ tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch của huyện. Đến ngày 12/2 đã có 23/370 chi bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội.

Công tác chuẩn bị Đại hội ở một số Đảng bộ cơ sở còn gặp khó khăn như: Đến nay có 3 xã hội trường xuống cấp, 2 xã không có hội trường. Nguồn nhân sự khối chi bộ nông thôn mỏng, tỷ lệ đảng viên cao tuổi nhiều; số đảng viên trẻ thường xuyên biến động. Cán bộ chủ chốt cấp xã nghỉ chế độ nhiều…

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy đã nghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác đại hội thời gian qua. Để hoàn thành công tác này theo đúng kế hoạch thời gian tới đồng chí đề nghị. Các Đảng bộ cơ sở đẩy nhanh tiến độ Đại hội Chi bộ trực thuộc. Khẩn chương chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị theo đúng qui định. Các đơn vị phải nắm chắc tình hình cơ sở, đặc biệt là những địa phương có đơn thư khiếu nại tố cáo. Tùy từng điều kiện cụ thể để thực hiện việc bố chí chức danh bí thư, trưởng thôn phù hợp, không nhất thiết thực hiện nhất thể hóa, nhưng phải đảm bảo bố trí đúng qui định của UBND tỉnh. Đồng chí Bí thư Đảng ủy chịu trách nhiệm trước BCH Đảng bộ và Ban Thường vụ Huyện ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Chi bộ trực thuộc và thực hiện công tác nội dung cũng như nhân sự cho Đại hội Đảng bộ.

<

Tin mới nhất

Tạm dừng tiếp công dân định kỳ tháng 4-2020 của Chủ tịch UBND huyện(01/04/2020 1:27 CH)

Những kết quả tích cực của Tháng Thanh niên năm 2020(01/04/2020 10:51 SA)

Phát triển đảng viên mới ở huyện Ngọc Lặc(30/03/2020 10:22 SA)

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Minh Sơn (Ngọc Lặc)(27/03/2020 9:59 SA)

Chi bộ Bảo hiểm Xã hội huyện Ngọc Lặc tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025(24/03/2020 8:47 SA)

Thường trực Huyện ủy tổ chức kỳ họp Ban Thường vụ tháng 3/2020(20/03/2020 4:25 CH)

Hội nghị UBND huyện kỳ tháng 3/2020(19/03/2020 8:49 SA)

°