Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Hội nghị UBND huyện kỳ tháng 3/2020

Đăng ngày 19 - 03 - 2020
100%

Sáng ngày 17/3/2020, UBND huyện Ngọc Lặc tổ chức kỳ họp thường kỳ tháng 3 năm 2020, thông qua và cho ý kiến các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội quí I; Ước thực hiện thu chi ngân sách tại địa bàn, thu, chi ngân sách huyện, xã quí I; Công tác đầu tư xây dựng quí I và phương hướng nhiệm vụ quí 2/2020. Đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khai mạc và chủ trì kỳ họp.

Toàn cảnh kỳ họp tháng 3 năm 2020

Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2020 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn. Cùng với việc tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh thực hiện tiến độ các dự án. Tình hình kinh tế huyện nhà cơ bản ổn định và có bước phát triển, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Sản xuất vụ động đạt kết quả tích cực, tổng diện tích gieo cấy ước đạt 1.445,5ha; Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 223,5 tỷ đồng, 77 công trình xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước được triển khai thực hiện; các ngành dịch vụ tiếp tục có bước phát triển; tổng huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 347,8 tỷ đồng; Tổng thu ngân sách nhà nước tại địa bàn ước đạt 15,6 tỷ đồng; tổng dư nợ các ngân hàng trên địa bàn ước đạt hơn 1.800 tỷ đồng; Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường tiếp tục được tăng cường; mặt bằng các dự án được thực hiện theo kế hoạch; Các hoạt đông văn hóa – xã hội chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống nhân cơ bản ổn định, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cơ bản đáp ứng được yêu cầu; an nhinh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật được kìm chế; đón nhận quân nhân và hoàn thành công tác tuyển quân năm 2020 đúng kế hoạch.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, UBND các xã, thị trấn cần thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp: Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh trên gia súc, gia cầm với tình thần khẩn trương, quyết liệt theo qui định; Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp tăng thu; sử dụng ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẻ, hiệu quả, tiết kiệm và đúng chế độ; tập chung giải phóng mặt bằng các dự án theo kế hoạch; chỉ đạo hoàn thành Qui hoạch vùng huyện Ngọc Lặc đến năm 2040; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đặc biệt là tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp; triển khai thực hiện các biện pháp: tăng thời gian làm việc, tăng chất lượng việc làm, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Các thủ tục lên quan đến đầu tư giảm từ 15 ngày làm việc xuống còn 5 ngày làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện nghiêm túc đợt tuyển dụng viên chức ngành giáo dục.

<

Tin mới nhất

Tạm dừng tiếp công dân định kỳ tháng 4-2020 của Chủ tịch UBND huyện(01/04/2020 1:27 CH)

Những kết quả tích cực của Tháng Thanh niên năm 2020(01/04/2020 10:51 SA)

Phát triển đảng viên mới ở huyện Ngọc Lặc(30/03/2020 10:22 SA)

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Minh Sơn (Ngọc Lặc)(27/03/2020 9:59 SA)

Chi bộ Bảo hiểm Xã hội huyện Ngọc Lặc tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025(24/03/2020 8:47 SA)

Thường trực Huyện ủy tổ chức kỳ họp Ban Thường vụ tháng 3/2020(20/03/2020 4:25 CH)

Hội nghị UBND huyện kỳ tháng 3/2020(19/03/2020 8:49 SA)

°