Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Chi bộ Bảo hiểm Xã hội huyện Ngọc Lặc tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng ngày 24 - 03 - 2020
100%

Ngày 21-3, Chi bộ Bảo hiểm Xã hội huyện Ngọc Lặc đã tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đại hội điểm của Đảng bộ huyện Ngọc Lặc đối với các Chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, các đồng trong BTV Huyện uỷ, đại diện các Ban xây dựng đảng của Huyện uỷ, Tổ công tác Chỉ đạo Đại hội; Các Đại biểu là Bí thư Chi bộ trực thuộc và 14 đồng chí Đảng viên là Đại biểu chính thức của Đại hội về dự đông đủ.

Đ/c Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện Ngọc Lặc lần thứ IV cho thấy, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Dưới sự lãnh đạo sát sao của Chi bộ, Các cán bộ BHXH Ngọc Lặc đã khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. 

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Công tác phát triển đối tượng tham gia và thu BHXH, BHYT, BHTN, Chỉ tiêu kế hoạch được giao năm sau đều cao hơn năm trước do đó  số tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tự nguyện, do Bảo hiểm Ngọc Lặc thực hiện đều vượt kế hoạch được giao, Năm 2015 Toàn huyện  mới chỉ có năm 1.619 người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 159  người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 125.1678 người tham gia bảo hiểm y tế, thì đến năm 2019 có 9.134 lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tăng 62 % so với năm 2015 và 812 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng 510 % so với năm 2015. Có 130.327 người tham gia bảo hiểm y tế đạt  tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 95,5 % trên tổng dân số. Năm 2015 số tiền thu BHXH, BHYT,BHTN là 157,4 tỷ đồng; thì đến năm 2019 số tiền thu từ các loại bảo hiểm nói trên là 232,3 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch. 

Bên cạnh đó công tác thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện có nhiều cố gắng, đặc biệt có nhiều giải pháp quyết liệt, từng bước khắc phục có hiệu quả tình trạng nợ trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Cùng với đó công tác cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; công tác giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội; thực hiện chính sách khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; công tác quản lý tài chính, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; công tác kiểm tra và thanh tra chuyên ngành; cải cách thủ tục hành chính ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đều được thực hiện có hiệu quả, Đặc biệt công tác xây dựng đảng, các đoàn thể chính trị được đặc biệt quan tâm.

Cùng với những kết quả đã đạt được nhiệm kỳ 2020-2025 Bảo hiểm Xã hội huyện Ngọc Lặc đưa ra các chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời cũng đưa ra các giải pháp cụ thể để thảo luận vào phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, nhằm thực hiện nhiệm vụ  đạt kết quả cao hơn.

Công tác bầu cử tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Bảo hiểm xã hội  đồng chí khẳng định “Kết quả hoạt động của Bảo hiểm xã hội đã góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn”, đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh:

Chi bộ Bảo hiểm xã hội huyện trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng. “Chi bộ phải luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu thực hiện nghiêm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc và mối quan hệ công tác. Làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt”,

Bên cạnh đó cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết kịp thời và đúng quy định các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện

“Từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Trong đó, cần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ Bảo hiểm xã hội lần thứ 4 nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Ban chấp hành chi bộ khóa 4 ra mắt nhận nhiệm vụ

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ Bảo hiểm xã hội Ngọc Lặc nhiệm kỳ 2020-202 là 3 đồng chí;  Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Chi bộ Bảo hiểm Xã hội  nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội.

<

Tin mới nhất

Tạm dừng tiếp công dân định kỳ tháng 4-2020 của Chủ tịch UBND huyện(01/04/2020 1:27 CH)

Những kết quả tích cực của Tháng Thanh niên năm 2020(01/04/2020 10:51 SA)

Phát triển đảng viên mới ở huyện Ngọc Lặc(30/03/2020 10:22 SA)

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Minh Sơn (Ngọc Lặc)(27/03/2020 9:59 SA)

Chi bộ Bảo hiểm Xã hội huyện Ngọc Lặc tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025(24/03/2020 8:47 SA)

Thường trực Huyện ủy tổ chức kỳ họp Ban Thường vụ tháng 3/2020(20/03/2020 4:25 CH)

Hội nghị UBND huyện kỳ tháng 3/2020(19/03/2020 8:49 SA)

°