Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Đẩy nhanh tiến độ công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện

Đăng ngày 11 - 05 - 2020
100%

Dự án Nâng cấp, cải tạo đường Mỹ Tân- Cao Ngọc - Vân Am huyện Ngọc Lặc, nối với xã Giao Thiện huyện Lang Chánh đang được đẩy nhanh tiến độ để thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân trong vùng dự án.

Đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành công trình

Dự án này do UBND huyện làm chủ đầu tư; quy mô dự án hơn 25km bao gồm hai  tuyến: Tuyến chính dài gần 20km, từ xã mỹ Tân huyện Ngọc Lặc đi xã Giao Thiện huyện Lang Chánh và tuyến nhánh nối tiếp từ xã Vân Am đi xã Phùng Giáo dài gần 5,4 km. Đây là công trình giao thông cấp V- miền núi, nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác của huyện với tổng mức đầu tư gần 120 tỉ đồng. Điểm đầu công trình Quốc lộ 15A tại lý trình Km100+107 thuộc xã Mỹ Tân và điểm cuối: Tuyến chính bản Khụ III xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh, tuyến nhánh giao với đường Ba Si đi xã Nguyệt Ấn tại xã Phùng Giáo. Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi đi lại của nhân dân trong khu vực, nâng cao năng lực lưu thông trao đổi hàng hóa, kích thích phát triển sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Được khởi công từ năm 2016 đến nay, dự án thi công đã đạt 85% và dự kiến hoàn thành ngày 30/6/2020, tuyến chính đã thi công xong phần mặt nhựa được 12km, cầu suối Liếu đã thi công xong, tuyến nhánh phần mặt nhựa được từ Km0 –Km3 +600.

Trong các buổi kiểm tra tiến độ công trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Tiến Dũng đã yêu cầu. Trong quá trình thi công cần đề ra kế hoạch tiến độ cụ thể. Không chỉ đảm bảo về tiến độ mà chất lượng công trình cũng cần được chú trọng, phải đạt yêu cầu để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện

Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV mang ý nghĩa thiết thực, nâng cao đời sống của nhân dân, phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị của địa phương.

<

Tin mới nhất

Hội nghị triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2/2020, triển khai phương án...(17/09/2020 5:22 CH)

Trao bò sinh sản cho hộ nghèo xã Nguyệt Ấn(08/09/2020 11:11 SA)

Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội thăm, kiểm tra Mô hình sản xuất lúa theo VIETGAP giống Bắc Thịnh(01/09/2020 11:00 CH)

Giai đoạn 2016 – 2020, huyện Ngọc Lặc chuyển đổi linh hoạt được 3500 ha(27/08/2020 9:31 CH)

Hiệu quả từ mô hình chuyển đổi đất nông nghiệp kém hiệu quả ở Ngọc Lặc(27/08/2020 9:27 CH)

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn tích cực trong xây dựng nông thôn mới(27/08/2020 9:17 CH)

Nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn huyện Ngọc Lặc lên đường tỉnh(27/08/2020 9:15 CH)

°