Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

HĐND huyện Ngọc Lặc làm tốt chức năng giám sát

Đăng ngày 06 - 07 - 2020
100%

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện Ngọc Lặc đã triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và coi đây là một trong những nội dung quan trọng khẳng định vai trò, chất lượng hoạt động của HĐND huyện trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Một góc thị trấn Ngọc Lặc.

Căn cứ vào chương trình hoạt động toàn khóa đồng thời tổng hợp, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để Thường trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch giám sát xác định rõ thời gian, địa điểm, nội dung giám sát của từng chuyên đề. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện thống nhất nội dung, chương trình giám sát, tiến hành các bước chuẩn bị để các đợt giám sát theo đúng kế hoạch. Trước khi tổ chức giám sát, các đoàn giám sát đều xây dựng kế hoạch, tập hợp tài liệu và các văn bản pháp luật liên quan để các thành viên nghiên cứu trước; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng giám sát gửi báo cáo bằng văn bản về HĐND trước để các thành viên nghiên cứu. Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng các cuộc giám sát nên hoạt động giám sát luôn có chất lượng cao góp phần giải quyết nhiều vấn đề còn vướng mắc ở cơ sở nhận được sự đồng tình của đông đảo cử tri trong huyện.

Trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, thực hiện chương trình giám sát, Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch giám sát và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Thường trực HĐND huyện đã tổ chức giám sát công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng tại 5 xã Kiên Thọ, Minh Tiến, Minh Sơn, Ngọc Khê, Quang Trung và thị trấn Ngọc Lặc; giám sát kết quả thực hiện nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã Phùng Giáo, Cao Ngọc. Giám sát về tình hình phân bổ ngân sách Nhà nước và thực hiện kế hoạch đầu tư công huyện Ngọc Lặc năm 2020; giám sát kết quả thực hiện nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với thực hiện các nhiệm vụ được Thường trực HĐND huyện giao, Ban Kinh tế - Xã hội đã tổ chức giám sát việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tại các xã Phúc Thịnh, Lam Sơn, Trường Trung cấp Nghề miền núi Thanh Hóa, Trung tâm Giáo dục dạy nghề, giáo dục thường xuyên huyện; giám sát việc thực hiện chế độ bảo hiểm y tế và tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện, tại các đơn vị: Trung tâm Y tế huyện, Phòng Y tế UBND huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, UBND xã Lộc Thịnh, UBND xã Phùng Minh. Ban Pháp chế tổ chức giám sát tình hình thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội tại hai xã Cao Thịnh, Cao Ngọc và Công an huyện, UBND huyện; giám sát công tác thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại UBND các xã Nguyệt Ấn, Minh Sơn, thị trấn Ngọc Lặc, Công ty CP Môi trường đô thị Thanh Hóa - Chi nhánh miền Tây, Phòng Tài nguyên và Môi trường. Ban Dân tộc tổ chức giám sát về việc thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 7-8-2009 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 7-10-2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg, ngày 18-3-2011 về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và chính sách hỗ trợ cho học sinh trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ tại xã Ngọc Liên và các trường học tại các xã Vân Am, Thúy Sơn...

Theo đánh giá của đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện: Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 đã được triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch, đúng quy định pháp luật và tiếp tục được đổi mới. Phương thức giám sát đã kết hợp giữa giám sát trực tiếp tại cơ sở và giám sát qua báo cáo của các đơn vị để tổng hợp đánh giá toàn diện, sát thực. Qua giám sát, Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện đã làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị, đồng thời tổng hợp các nội dung cơ bản, những vấn đề nổi cộm, còn nhiều vướng mắc để làm việc với UBND huyện nhằm thống nhất quan điểm chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Các báo cáo, kết luận giám sát được kịp thời gửi đến các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Các kiến nghị, đề xuất sau giám sát đã được các đơn vị tiếp thu và từng bước giải quyết. Các ban HĐND huyện đã tiến hành thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND huyện, các ngành chức năng trình tại kỳ họp. Thông qua hoạt động thẩm tra các ban đã phân tích, xây dựng báo cáo thẩm định trình kỳ họp làm cơ sở cho đại biểu thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, thời gian tới, HĐND huyện Ngọc Lặc tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát, đặc biệt là giám sát chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực được đại biểu và cử tri quan tâm. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát, nhằm bảo đảm hiệu quả giám sát. Đảm bảo tính thống nhất sự lãnh đạo của Huyện ủy đối với các hoạt động giám sát của HĐND; kịp thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị với Thường trực Huyện ủy nhằm chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, đặc biệt là những vấn đề được cử tri và người dân quan tâm...

<

Tin mới nhất

Hội nghị Sơ kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn sáu tháng đầu năm;...(03/08/2020 8:55 SA)

Bế giảng lớp Bồi dưỡng LLCT cho Đảng viên mới khoá II năm 2020 (03/08/2020 8:51 SA)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19...(31/07/2020 1:52 CH)

Hội nghị trực tuyến triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống COVID-19 trong tình hình mới(28/07/2020 9:40 SA)

Huyện Ngọc Lặc: Viếng Nghĩa trang liệt sĩ và Đài tưởng niệm của huyện Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày...(28/07/2020 9:33 SA)

Tọa đàm kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện Kiểm sát Nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020)(28/07/2020 9:21 SA)

Kỳ họp thứ 4 HĐND thị trấn Ngọc Lặc khóa I, nhiệm kỳ 2016 – 2021(28/07/2020 9:08 SA)

°