Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Đại Hội Phụ nữ Nguyệt Ấn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp

Đăng ngày 13 - 05 - 2021
100%

Với tinh thần “ Đoàn kết, tự tin, đổi mới, phát triển” Đại hội đại biểu phụ nữ xã Nguyệt Ấn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.

Toàn cảnh đại hội

Nguyệt ấn là xã nằm phía Nam huyện Ngọc Lặc, toàn xã có 2148 hội viên phụ nữ, trong đó hội viên là người dân tộc Mường là 1.953, còn lại là hội viên dân tộc kinh, trong đó có 764 hội viên nòng cốt, tham gia sinh hoạt tại 15 chi hội theo đó tỷ lệ thu hút hội viên ngày càng cao. Trong nhiệm kỳ vừa qua tình hình tư tưởng, đời sống của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong xã đã cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, các tầng lớp phụ nữ trong xã đã đoàn kết, nỗ lực phấn Đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, năng động, sáng tạo, với gia đình luôn làm tốt thiên chức của người phụ nữ trong xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, luôn  hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua thực hiện “ 5 không, 3 sạch”, trồng đoạn đường hoa, làm đường giao thông nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới. Từ đó vị thế, vai trò của phụ nữ từng bước được khẳng định trên tất cả các lĩnh vực góp phần quan trọng vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của xã.

Đại hội đại biểu lần thứ XXI của HLHPN Nguyệt Ấn Đã đánh giá Nghị quyết Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2016 -2021, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2021-2026, Đồng thời phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn xã Hăng hái thi đua học tập, lao động, sáng tạo góp phần cùng đảng bộ và nhân dân xây dựng xã Nguyệt ấn trở thành xã nông thôn mới vào năm 2022. Tại đại hội này các đại biểu tham dự đã tham luận, đánh giá khách quan những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, phân tích những nguyên nhân tồn tại, hạn chế từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Nhiệm kỳ 2021 -2026

 Sau thời gian làm việc trách nhiệm cao Đại Hội ĐBPN xã Nguyệt Ấn đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới, và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội HLHPN huyện Ngọc Lặc lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026

<

Tin mới nhất

Đảng bộ xã Phúc Thịnh tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng(11/06/2021 3:46 CH)

Uỷ ban bầu cử huyện Ngọc Lặc tổng kết bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ...(11/06/2021 3:44 CH)

Hội nghị triển khai tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026(10/06/2021 11:21 SA)

Hội Phụ nữ xã Thạch lập tổ chức thực hiện mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp"(10/06/2021 10:39 SA)

Truyền thông chống rác thải nhựa và phân loại rác tại hộ gia đình cho hội viên phụ nữ(10/06/2021 10:36 SA)

Hội nghị đóng góp ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết xác nhận tư cách đại HĐND huyện(10/06/2021 10:20 SA)

Xã Quang Trung tuyên truyền pháp luật hướng đến nhu cầu của Nhân dân(04/06/2021 4:48 CH)

°