Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Hội nghị UBND huyện Đánh giá kết quả thực hiện tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023

Đăng ngày 20 - 11 - 2022
100%

Ngày 18/11/ 2023, UBND huyện đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2023; Đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện khai mạc và chủ trì hội nghị.

Năm 2022, huyện Ngọc Lặc đã triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế và đạt được nhiều kết quả tích cực 34 chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2022 của của huyện có 18 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 15 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch; 01 chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch. Trong 15 chỉ tiêu tỉnh giao trong đó có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 03 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch; 01 chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch. Tình hình kinh tế xã hội của huyện cơ bản ổn định và có bước phát triển, tốc độ tăng giá trị sản xuất tăng 10,3% với cùng kỳ năm 2021 (CK). Tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) ước đạt 11.021,6 tỷ đồng, bằng 100,0% kế hoạch năm (KH), tăng 1.027,2 tỷ đồng so với CK. Cơ cấu giá trị sản xuất của các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, cụ thể: Tỷ trọng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 25,5%; công nghiệp - xây dựng chiếm 32,8%; dịch vụ chiếm 41,7%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 2.500 tỷ đồng, bằng 100% KH, giảm 44,4% (2.000 tỷ đồng) so với CK. Thu nhập bình quân đầu người/năm ước đạt 43,8 triệu đồng, bằng 100% KH, tăng 4,2 triệu đồng so với CK. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 920,5 tỷ đồng, bằng 150,7% so với dự toán tỉnh giao; Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; Công tác an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm, đảm bảo. Công tác quốc phòng an ninh ngày càng được củng cố và phát huy, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Năm 2023, Ngọc Lặc với phương châm hành động “Đoàn kết- kỷ cương - sáng tạo – hiệu quả”; quyết tâm thực hiện thắng lợi 34 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, môi trường, an ninh trật tự và chỉ tiêu UBND tỉnh giao thêm, các đại biểu tham dự hội nghị đã nghiêm túc đánh giá khách quan, những kết quả đạt được, tìm ra những nguyên nhân, hạn chế, tồn tại và đưa ra phương hướng khắc phục, cũng như đóng góp những ý kiến mang tính đột phá trong thực hiện các chỉ tiêu năm 2023.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, UBND huyện đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gồm: Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Trong đó tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác GPMB để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm. Tiếp tục thực hiện linh hoạt hiệu quả các mục tiêu nhiệm vuh đề ra. Tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn với xây dựng NTM; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2023; quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước theo quy định. Tập trung phát triển ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng theo đúng quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 định hướng đến năm 2035 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác y tế, an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội; chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông. Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Bùi huy Toàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã nghi nhận, biểu dương kết quả UBND huyện đã đạt được trong năm 2022. Năm 2023 đồng chí đề nghị các ngành, phòng ban, cơ quan, đơn vị, nghiêm túc, rút kinh nghiệm, đánh giá khách quan những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế cần uyện khắc phục. Tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, Các ngành, cơ quan đơn vị theo chức năng nhiệm vụ của mình phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra, bên cạnh đó các trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể phải xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu cụ thể. Tiếp tục Khắc phục những tồn tại hạn chế trong năm 2022, phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra trong năm 2023; Tập trung công tác phát triển kinh tế xã hội, xây dựng NTM theo kế hoạch; cũng tại hội nghị này, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, cũng như trong năm 2023 để các ngành, các phòng ban, cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo.

<

Tin mới nhất

Xã Nguyệt Ấn phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2022(29/11/2022 10:32 SA)

Kết quả triển khai ứng dụng Thuế điện tử trên thiết bị di động(29/11/2022 10:19 SA)

Hội nghị UBND huyện Đánh giá kết quả thực hiện tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm...(20/11/2022 10:43 SA)

Nông dân Phùng Minh tích cực chăm sóc cây vụ Đông 2022- 2023(08/11/2022 9:35 SA)

Ngọc Lặc: Tham gia 2 gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh...(08/11/2022 9:29 SA)

Hiệu quả từ những nỗ lực giảm nghèo ở xã Mỹ Tân(08/11/2022 9:14 SA)

Huyện Ngọc Lặc tập trung đẩy nhanh tiến độ trồng cây Gai xanh (08/11/2022 8:59 SA)

Gương hộ nghèo vượt khó thoát nghèo bền vững(08/11/2022 8:55 SA)

°