Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Hiệu quả từ những nỗ lực giảm nghèo ở xã Mỹ Tân

Đăng ngày 08 - 11 - 2022
100%

Thời gian qua, xã Mỹ Tân đã triển khai hiệu quả các chính sách, giải pháp giảm nghèo bền vững. Nhờ vậy, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, giúp người dân từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Nhiều năm qua, được sự quan tâm, hỗ trợ từ Trung ương về chương trình giảm nghèo bền vững, xã Mỹ Tân đã rà soát những hộ gia đình nằm trong chương trình để hỗ trợ cho người dân về vốn, giống cây, con và vật tư nông nghiệp. Cùng đó, chủ động tuyên truyền bà con nhân dân thay đổi hình thức canh tác, chú trọng hơn đến việc đầu tư thâm canh, đặc biệt chú trọng chăn nuôi trâu, bò.

Được sự hỗ trợ từ chương trình giảm nghèo, giai đoạn 2016 - 2020, xã Mỹ Tân đã đầu tư xây dựng các công trình thuộc các hạng mục đường giao thông, thủy lợi, trường lớp học, cấp nước sinh hoạt.... Hàng năm, hỗ trợ cho các hộ dân về giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chuồng trại, máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp và hỗ trợ phát triển rừng, nước sạch…

Hộ gia đình ông Bùi Văn Phục, Chả Thượng, xã Mỹ Tân là một hộ nghèo, năm 2017, gia đình được hỗ trợ giống vật nuôi là 1 con bò cái sinh sản. Đến nay, hộ đã thoát nghèo nhờ được hướng dẫn cách làm ăn và chăm chỉ nuôi bò sinh sản. Đàn bò đã được 4 con, khi khó khăn gia đình đã có bò để bán trang trải cuộc sống.

Không chỉ gia đình ông Phục mà nhiều hộ của thôn Chả Thượng đã được hỗ trợ, giúp đỡ thoát nghèo bền vững. Thôn từ chỗ có trên 50% số hộ nghèo, đến thời điểm hiện nay tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể.

Thông qua các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đã góp phần nâng cao đời sống nhân dân, giúp cho xã Mỹ Tân từ một xã đặc biệt khó khăn của huyện về đích NTM vào năm 2021. Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình hưởng ứng của Nhân dân, các nguồn vốn phân bổ được sử dụng, hỗ trợ đúng mục đích, đã giúp cho các hộ nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Nhân dân đã mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi và thay đổi tập quán canh tác cũ. Xã cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn, lồng ghép và thực hiện các chính sách, nguồn vốn hỗ trợ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đa dạng hóa các loại cây trồng, chuyển đổi diện tích đất trồng kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế cao... khuyến khích và tạo điều kiện cho các hộ có mô hình, cách làm sáng tạo trong chăn nuôi; phát triển các ngành nghề dịch vụ, thương mại, xuất khẩu lao động, làm việc ở các khu công nghiệp. Thực hiện đồng bộ các chương trình mục tiêu giảm nghèo, đào tạo việc làm cho lao động nông thôn. Các trường học được đầu tư, nâng cấp bảo đảm cho công tác dạy và học, có 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia. Trạm y tế được sửa chữa, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân. Nhà văn hóa xã được đầu tư, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ngày càng phát triển; 100% làng được công nhận đạt chuẩn NTM. Vệ sinh môi trường trong khu dân cư dần được cải thiện, thực hiện có hiệu quả mô hình thu gom rác thải thuốc bảo vệ thực vật, trồng cây xanh, thắp sáng điện đường tạo môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Hệ thống thông tin tuyên truyền ở xã, thôn được đầu tư sửa chữa, bảo đảm thông tin tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân; 100% hộ dân sử dụng điện an toàn. Nhiều hộ gia đình đã đầu tư xây dựng mới nhà ở, tường rào... Nhờ đó, bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Đến nay, bình quân thu nhập đầu người trong xã đạt 46,2 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,94%. Tổng kinh phí đã thực hiện trên 53 tỷ đồng và là xã không nợ đọng trong xây dựng NTM.

Thời gian tới, xã Mỹ Tân tiếp tục lồng ghép linh hoạt hiệu quả chương trình giảm nghèo với chương trình xây dựng nông thôn mới, các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội. Mặt khác, tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ như hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi, hỗ trợ về y tế, giáo dục, hỗ trợ sản xuất; tập trung quy hoạch các vùng phát triển kinh tế như chăn nuôi trâu bò, nuôi gà Thày, phát triển cây ăn quả, cây dược liệu. Ngoài ra, xã cũng đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu, rộng đến các tầng lớp dân cư và người nghèo nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững. Từ đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác giảm nghèo bền vững.

<

Tin mới nhất

Xã Nguyệt Ấn phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2022(29/11/2022 10:32 SA)

Kết quả triển khai ứng dụng Thuế điện tử trên thiết bị di động(29/11/2022 10:19 SA)

Hội nghị UBND huyện Đánh giá kết quả thực hiện tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm...(20/11/2022 10:43 SA)

Nông dân Phùng Minh tích cực chăm sóc cây vụ Đông 2022- 2023(08/11/2022 9:35 SA)

Ngọc Lặc: Tham gia 2 gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tỉnh...(08/11/2022 9:29 SA)

Hiệu quả từ những nỗ lực giảm nghèo ở xã Mỹ Tân(08/11/2022 9:14 SA)

Huyện Ngọc Lặc tập trung đẩy nhanh tiến độ trồng cây Gai xanh (08/11/2022 8:59 SA)

Gương hộ nghèo vượt khó thoát nghèo bền vững(08/11/2022 8:55 SA)

°