Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
328 người đã bình chọn
1464 người đang online

Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 2 năm 2023

Đăng ngày 19 - 08 - 2023
100%

Sáng ngày 18/08, Trung tâm Chính trị huyện Ngọc Lặc tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 2 năm 2023 và bồi dưỡng Chuyên đề “Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới”. Đến dự có đồng chí Phạm Công Cúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Lê Xuân Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng; giảng viên Trung tâm chính trị huyện.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Phạm Công Cúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới là đợt học tập cần thiết và bắt buộc đối với các đảng viên mới kết nạp, đây là cơ hội để các học viên được nghiên cứu sâu hơn về chủ trương, đường lối của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới, thời cơ và vận hội mới, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp các đảng viên mới nâng cao lý luận chính trị, nắm và hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên; từ đó xây dựng kế hoạch tiếp tục tự phấn đấu, rèn luyện để đủ điều kiện và được công nhận đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong thời gian học tập, từ ngày 18 đến ngày 25/8/2023, 108 học viên sẽ được nghiên cứu 10 chuyên đề với những nội dung cơ bản như: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tác tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên còn được đi thực tế và quán triệt thêm một số chủ trương mới của Đảng trong thời gian qua. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập; đồng thời qua khóa học nhằm giúp cho các tổ chức cơ sở Đảng xem xét, đề nghị công nhận các học viên là đảng viên chính thức sau 1 năm rèn luyện, phấn đấu.

<

Tin mới nhất

Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở năm 2023(29/09/2023 4:10 CH)

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị tháng 9(29/09/2023 4:03 CH)

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND huyện Ngọc Lặc(28/09/2023 4:21 CH)

Thường trực Huyện ủy tổ chức họp giao ban các Ban, UBKT, Văn phòng Huyện ủy, TTCT huyện(28/09/2023 4:12 CH)

Huyện uỷ Ngọc Lặc giao ban với lãnh đạo UBMTTQ huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện về...(25/09/2023 10:59 SA)

Ngọc Lặc: 9 tháng đầu năm kết nạp được 188 Đảng viên mới(19/09/2023 2:41 CH)

Huyện Ngọc Lặc học tập, nghiên cứu thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban...(14/09/2023 9:45 SA)

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Đoàn thanh niên ở cơ sở...(31/08/2023 3:46 CH)

°