Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 37/UBND-DT
Ngày ban hành 09/01/2019
Trích yếu V/v rà soát nguồn vốn kết dư của Chương trình 135
Cơ quan ban hành UBND huyện Ngọc Lặc
Lĩnh vực Dân tộc
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°