Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công nhân ngày 27-7

°