Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Đồng chí Cao Viết Trường tặng quà các cháu thiếu nhi tại xã Thạch Lập

°