Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Ngọc Lặc

Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện thăm, kiểm tra rà soát hộ nghèo và hộ thoát nghèo tại Ngọc Sơn

°